top of page

Het schoolsysteem in Kenia

 

THE NATIONAL SCHOOL SYSTEM IN KENYA

 

Het National School System in Kenya bestaat uit:

  - 8 jaar primary school (lager onderwijs)

  - 4 jaar secondary school (middelbaar onderwijs)

  - 4 jaar universiteit of hogeschool 

Dit systeem wordt ook het 8-4-4 school systeem genoemd. Vanaf 2018 zal het systeem geleidelijk aan overgaan naar een 6-6-4 systeem. Ipv 8 lagere studiejaren zullen dit er maar 6 meer zijn. High school wordt opgesplitst in tweemaal 3 jaar, een Lower High school, met vooral een bedoeling om leerlingen te oriënteren naar een academische of een technische richting, en een Upper High school. 

 

Zo’n 85% van de Keniaanse kinderen gaat naar primary school, dat in principe een gratis onderwijssysteem is. Nog 24% volgt onderwijs in secondary school en slechts 2% volgt onderwijs in de hogere onderwijsinstellingen.

Het academische jaar loopt van januari tot december.

Primary en secondary school hebben drie tot vier weken schoolvakantie in de maanden april en augustus. De grote vakantie valt in de periode december/januari.

 

Er zijn zo’n 18000 primary schools met meer dan zes miljoen leerlingen in 2003.

De Keniaanse regering heeft het verplicht gratis onderwijs ingevoerd januari 2003. Zo’n anderhalf miljoen kinderen die voordien geen kans hadden om onderwijs te volgen krijgen op die manier toch een kans om in primary school les te volgen.

Er moet wel betaald worden voor uniform, boeken en examens, wat het toch nog financieel moeilijk maakt voor een aantal ouders. De meeste primary schools zijn publieke dagscholen die zich in de dorpen bevinden, maar er zijn ook publieke kostscholen en dure private scholen.

De jaren in de primary schools worden meestal ‘klassen’ genoemd, van klas 1 tot klas 8 (tot klas 6 vanaf 2020). Er wordt les gegeven  in talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, handwerk en godsdienst. De kinderen starten op de leeftijd van 6 jaar. Er wordt les gegeven in Engels en Kiswahili. Op het einde van Primary school leggen de leerlingen een nationaal examen af, georganiseerd door de Keniaanse nationale examen raad, waarna ze een  Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) kunnen behalen.

 

Er zijn zo’n 3,500 secondary schools met een studenten bevolking van zo’n 700,000 studenten.

Minder dan 50% van de jongeren maakt de overgang van primary naar secondary school.

Op het einde van High school leggen de leerlingen opnieuw een examen af voor de Keniaanse nationale examen raad, waarna ze een Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) kunnen behalen. De mogelijkheden en selectie voor de verdere studierichtingen zijn gebaseerd op de resultaten van dit examen.

 

KCSE grading system:

 

 

 

 

 

de score is gebaseerd op het gemiddelde van de resultaten behaald in acht studievakken.

 

Studenten die een resultaat behalen van C+ en beter komen in aanmerking voor selectie door de universiteiten. Ten gevolge van dit competitie systeem, alsook het beperkt aantal plaatsen aan de universiteiten, kunnen studenten die minimum een B resultaat halen in aanmerking komen voor selectie aan één van de publieke universiteiten en hopen op een studiebeurs. De anderen kunnen kiezen voor private universiteiten of hogescholen. 

Info

Vlaamse ontwikke-

lingssamenwerkingHelp Kids to School maakt deel uit van de 4de Pijler 


www.4depijler.be

Bendict is de jongste in de groep kinderen die we een kans willen bieden

Joseph Musunga is de eerste student die een universiteitsdiploma behaalt via het project

Lightmoon Junior Academy is het lagere schooltje dat we helpen 

bottom of page